Tin tức

WP_20141120_075

PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016.

– Tuyển sinh lớp 1 sáng 05/8/2015. – 06->10/8/2015 tập huấn đánh giá học sinh theo TT30 của BGD&ĐT tại Bắc Kạn theo quyết định phân công của PGD&ĐT. 11->12/8/2015 tập huấn giáo dục học sinh hoà nhập tại Bắc Kạn theo quyết…