PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016.

Tháng Tám 5, 2015 2:21 chiều

– Tuyển sinh lớp 1 sáng 05/8/2015.

– 06->10/8/2015 tập huấn đánh giá học sinh theo TT30 của BGD&ĐT tại Bắc Kạn theo quyết định phân công của PGD&ĐT.

11->12/8/2015 tập huấn giáo dục học sinh hoà nhập tại Bắc Kạn theo quyết định phân công của PGD&ĐT.

– Học sinh tựu trường sáng 10/8/2015.

– 11/8/2015 tập huấn Y tế học đường tại TTGDTX Bắc Kạn theo phân công.

– Tổ chức phụ huynh lao động sáng 11/8/2015 theo kế hoạch đã phân công.

– Phân công giáo viên chủ nhiệm:

+ Lớp 1: Phạm Thị Hạ.+ Lớp 2: Nông Thị Thu Hiền.+ Lớp 3: Đinh Thị Hằng.+ Lớp 4: Hứa Đình Chân.

+ Lớp 5: Bùi Thị Thuý Lan.

+ Âm nhạc lớp 1,2,3,4,5  + Thể dục 1,2,3 : Trần Thị Thu Hà.

+ Mỹ thuật 1,2,3,4,5 + Kĩ thuật 4,5: Nguyễn Thị Minh Hiền.

+ Thư kí hội đồng: Trần Thị Thu Hà.

– 12/8/2015 học tập chính trị hè 2015 tại THCS Phủ Thông.

– Chuẩn bị tập luyện học sinh cho khai giảng năm học mới tạm thời giao cho đ/c Nông Hiền.

– Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới giao cho đ/c Trần Thị Thu Hà.

– Chuẩn bị các loại hồ sơ cho năm học mới.

– Công đoàn tổ chức trang trí lại phòng hội đồng.

– Chuẩn bị tu sửa lại cơ sở vật chất bảo đảm cho năm học mới kịp thời và đầy đủ.

– Các bộ phận nộp các loại báo cáo kịp thời đúng kế hoạch.

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2015 – 2016 như sau:

a, Mạng lưới, quy mô giáo dục: Tổng số lớp: 05 lớp -Tổng số học sinh 93 HS.

Khối 1:12 HS; Khối 2:14 HS (Trong đó 02 HS khuyết tật); Khối 3:23 HS (Trong đó 02 HS khuyết tật); Khối 4: 25 HS; Khối 5: 19 HS.

b, Tỷ lệ huy động trẻ đến trường 12/12 = 100%; tỷ lệ học sinh tuyển đầu cấp học 12/12= 100%

c) Tình hình đội ngũ giáo viên cho năm học mới.

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 10 đ/c trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02 đ/c

+ Giáo viên cơ bản: 5 đ/c

+ Giáo viên chuyên: 02 đ/c

+ Nhân viên (văn thư): 01 đ/c

– Năm học 2015 – 2016 so với nhu cầu nhà trường còn thiếu 01 giáo viên cơ bản và 02 nhân viên (nhân viên Y tế và nhân viên Thư viện Thiết bị)

d) Tình hình cơ sở vật chất trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên.

Nhà trường đã lên kế hoạch tu sửa lớp học ngay trong hè, về lớp học văn hóa có 5 lớp; 01 phòng thư viện thiết bị. Bàn ghế đủ cho giáo viên và học sinh trong năm học 2015 – 2016.

Nhà trường chưa có nhà công  vụ cho giáo viên.

e) Tình hình cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học.

Ngay từ cuối năm học nhà trường cho phụ huynh học sinh đăng ký 100 % mua sách giáo khoa với giáo viên chủ nhiệm. Đầu tháng 8 cử cán bộ phụ trách thư viện nhập sách giáo khoa và các thiết bị dạy học với Công  ty sách thiết bị trường học thành phổ Bắc Kạn, đến nay nhà trường đã có đủ sách giáo khoa và thiết bị phục vụ cho việc dạy – học  trong năm học 2015 -2016.

Ngày 05/09/2015 tổ chức Khai giảng năm học mới.

– Bổ sung hồ sơ Pmist trong tháng 8/2015 báo cáo về PGD&ĐT.

Ngày 3 tháng 8 năm 2015

HIÊU TRƯỞNG

Lường Thị Kim Thúy

chanhuadinh@gmail.com