KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Tám 5, 2015 2:30 chiều

DSC06345

Lớp Nội dung công việc Dự kiến thời gian hoàn thành
1 Phát cỏ xung quanh các lớp học + Phòng hội đồng + Nhà để xe + Khu nhà mầm non cũ xuống đễn cổng trường Sáng 10/08/2015
2 Dọn dẹp vệ sinh + Khơi thông cống rãnh xung quanh nhà hội đồng + nhà để xe xuống đến cổng trường Sáng 10/08/2015
3 Dọn dẹp vệ sinh + Khơi thông cống rãnh xung quanh nhà mầm non cũ + xung quanh thư viện đến phòng âm nhạc Sáng 10/08/2015
4 Dọn dẹp vệ sinh + Khơi thông cống rãnh xung quanh lớp 2 + 3 và xung quanh nhà vệ sinh. Sáng 10/08/2015
5 Dọn dẹp vệ sinh + Khơi thông cống rãnh xung quanh lớp phòng Đoàn đội tới phòng học lớp 5. Sáng 10/08/2015

 

-Sáng 06/8 :      + Học sinh các lớp tổng vệ sinh sân trường cho tới khu cổng trường.

+ Cán bộ Gv trang trí lại phòng hội đồng.

 

 

 

BAN LAO ĐỘNG